Перейти к содержимому
Башфорум находится по адресу; www.forum.bash-portal.ru
Фото

Атайым


 • Please log in to reply

17 ответов в этой теме

#1 Айли

 
Айли

  Закрой Коран, свободно оглянись И думай сам.. О.Хайям

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1 327 сообщений
 • Город:Учалы
 • Интересы:Благотворительность.

  http://www.blog.ye02.ru/banu/
 • Ырыуым:Күбәләк
 • Ораным:Салауат!
 • Ҡошом:Ҡарағош
 • Ағасым:Ҡарағас
 

Отправлено 04 Август 2009 - 01:19

Кэримэ аскан "Атайзар мэктэбе" темахы ябылган, шуга ла янынан язам атай хакында. Кисэ атайыма 69 йэш тулган булыр ине... Алты йыл элек, кэйнэмде генэ куйып, кайтып тошкэйнек фатирга, ике туган хенлем ишеккэ тукылдатты: "Атайын улгэн, кайтыр кэрэк". Ышанманым. Ер генэ аяк астынан шыуып китте, тотонорга ине берэй нэмэгэ - терэк тапманым. Исемэ килгэс тэ, ышанманым, тетрэнеуем сикхез ине. Башымда кан тамырзары шартлап ярылды, аякхыз булдым, нисек кайгы упкынынан тырмашып килеп сыкканымды ислэмэйем - гумеремдэге ин оло югалтыузы хаман да кисерэ алмайым, хаман да килешмэйем унын иртэ китеуе менэн. Аркалы инем, э хэзер артыма эйлэнеп карахам - халкын бушлык кына, курсалаусы юк. Хэйер, хэзер мин узем атайымды курсалар йэштэмен, хэлдэмен, э барыбер, ул булха йэшэуе енелерэк, донъям тунэрэк булыр ине. Ин затлы кейемдэр кейзереп, ин тэмле аш-хыу менэн хыйлап, гумерендэ кургэн аслык-ялангаслыкты, ауырлыктарзы онотторор бэхетле картлык булэк итер инем - тормоштан кыйналып ускэн хугыш йылдары балаларына карата ниндэй мэрхэмэтлек кылхан да аз хымак... Атайымдын эштэн кайтып инеуен без сиратка басып котоп тора торгайнык ишек янында. Ул ни кэзэре арып-талып, арманхыз кайтмахын, кулдарын йыугас, хэр беребеззе кутэреп тушэмгэ хикертэ: "Бер, ике, ос..." Эй, рэхэтлектэре донъянын шул мэлдэ! Осар кош кеуек талпынып, атайыбызга урелеп, янынан сиратка тезелэбез: "Атай, тагы-тагы!" Инэйебез, етэр инде, кеше эштэн арып кайткан, ашап алхын, тигэнсе, куймайбыз. Бер вакытта безгэ ауыр хуз эйтмэне, мэгэнэхез хэбэребезгэ лэ йылмайып кына куя торгайны, йозобоззэн алманы. Бер кызымды ун ир-егеткэ алыштырмайым, тип беззе мактап ебэрхэ инде, тау-таш актарырлык кос остэлэ. Атайыбызга ир бала хойоу бэхете элэкмэне, шуны анлап, без, ете кызы, уга иш-терэк булырга ынтылдык: бесэнен дэ саптык, утынын да ярзык, тизэген дэ туктек. Э ул беззе ауыр эштэн араларга тырышты: "Куй, теймэгез, узем, барыгыз ойгэ, ауырзы кутэрмэгез"... Унын кеуек алтын куллы кеше хирэк: умартасы, балта остахы, тимерсе, мейессе, шорник, баксасы - белмэгэн хонэре юк. Ауылда мал-тыуар ауырып китхэ, ин элек уга морэжэгэт итэлэр: "Карахансы, Латиф агай..." Арба-сана, дуга кэрэк булха: "Баш тартма, эшлэп бир инде, акый", - тип килэлэр. Э ул вакыт юклыкка зарланманы, башкаларга ярзам итеузэн баш тартманы, хунгы кейемен сисеп биргэн асык-ябай кеше булып калды. Атайым эшлэгэн койэнтэлэр шул кэзэре енел, матур - хыулы бизрэлэрзен ауырлыгы ботонлэй хизелмэй. Талдан урелгэн кэрзиндэре, каз оялары ыксым сыга, карап туйгыхыз инде... Беззен осон тосло ептэн уреп эшлэгэн ручкаларын хакламаганбыз - булгандын кэзере юк ине... Хэр сак кулы эштэ, буш ултырган сагын ислэмэйбез. Китап ене лэ безгэ атайзан кусте. Атай менэн инэй кайза бархалар за, ин тэузэ китап алып кайта торгайнылар. Гэзит-журналдарзы ла косак-косак алдырып укынык, телевизорзан ин тэузэ янылыктарзы тынланык - атайга окшарга телэнек. Бала сагында эсэхе хукыр калгас, атайым укыуын ташлап, эшкэ сыккан, шулай булха ла, бик мэглумэтле, хэр яклап тэрэн белемле булды. Беззе лэ укырга ондэне, лэкин бер касан басым яхап, безгэ уз фекерен такманы, шугалыр за без иркен устек, уз уй-фекеребеззе эйтеузэн бер вакытта куркманык. Куптэр ынгырсактын да нимэ икэнен белмэне, э беззен осон атты егеп-тугарыу бер ни торманы - хыбай йороргэ лэ, атты тышауларга ла атай ойрэтте: "Эшлэгэнегез беззен осон, ойрэнеуегез узегез осон". Аттарзы якшы итеп караны атайыбыз. Совхоздын улер сиккэ еткэн аттарын уга килтереп бирхэлэр, бер-ике айза шуларзы янынан ат рэтенэ индерзе. Эттэрзе лэ бер касан бауза тотманы - сылбырза торган эт акылхыз яман була, тине. Инэйемден тыуган кононэ, былай гына ла ул хэр сак сэскэлэр булэк итте: ынйы, алтынбаш, венера башмагы кеуек кыр сэскэлэрен тамыры, тупрагы менэн казып алып, килтерзе, баксага ултыртты - озагырак ултырхындар донъяны йэмлэп, ти торгайны. Атай менэн арба-санага ултырып йороу ботонлэй кызык - хэр тау-таштын исемен эйтеп, тарихын хойлэр ине. Йор хузле, мэрэкэсел атайымды хэзер зэ бар кеше йылы хуз менэн телгэ ала. Юлда йорогэндэ, мине атайыма окшатып, йозомдо сырамытып, хин теге политрук Латифтын кызы тугелме, тип хорайзар. Э минен куззэргэ йэш тыгыла... Ярай, берэй нэмэ эшлэрбез, ярай, осона сыгырбыз, ярай, бар нэмэ лэ утэ ул, тип атайымдын эйтеузэре етмэй. Арканан тупылдатып хойгэн кытыршы усынын йылыхы, колэкэс куззэренен нуры етмэй. Уз косо менэн яхап сыккан ойобозгэ кайтканда, гел дэ атайымдын каршы сыгып алыуы етмэй. Ул каккан хэр сой, ул ултырткан хэр емеш агасы атайзы хагыныу хисен арттыра, бэгерзе телэ. Атайым булганда, без бэхетлерэк, без аяулырак инек. Атайлы инек.

#2 хунарсы

 
хунарсы

  Башкорт ханы

 • Модератор
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6 860 сообщений
 • Город:Өфө
 • Интересы:Охота на зверя (разного)...
 • Ырыуым:Ҡыпсаҡ
 • Ораным:Туҡһаба!
 • Ҡошом:Бөркөт
 • Ағасым:Ҡарама
 

Отправлено 04 Август 2009 - 01:52

Якшы язылган... :rolleyes:

#3 Айли

 
Айли

  Закрой Коран, свободно оглянись И думай сам.. О.Хайям

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1 327 сообщений
 • Город:Учалы
 • Интересы:Благотворительность.

  http://www.blog.ye02.ru/banu/
 • Ырыуым:Күбәләк
 • Ораным:Салауат!
 • Ҡошом:Ҡарағош
 • Ағасым:Ҡарағас
 

Отправлено 05 Август 2009 - 12:58

Якшы язылган... :rolleyes:

Просмотреть сообщение

Рэхмэт. Тик булгандын куп сакта кэзере юк бит. Атай-эсэйзэр исэн сакта, улар мэнге йэшэр кеуек тойола.

#4 urshak

 
urshak

  Аҡһаҡал

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 845 сообщений
 • Ырыуым:Мең
 • Ораным:Алас!
 • Ҡошом:Ҡарсыға
 • Ағасым:Ҡайын
 

Отправлено 06 Август 2009 - 10:21

Башкортомда бындайын заттар булганда миллэтен килэсэге бар!

#5 Йомробаш

 
Йомробаш

  Юлдаш

 • Форум ағзаһы
 • PipPip
 • 45 сообщений
 • Ырыуым:Бөрйән
 

Отправлено 06 Август 2009 - 11:32

Башкортомда бындайын заттар булганда миллэтен килэсэге бар!

Просмотреть сообщение

Элбиттэ ботмэй... Башкорт булган, бар, буласак... Башкорт ботэсэк тип йороуселэр, унан алда уззэре ботэсэген уйлап та белмэй... Халык ул агас кеуек, тамыры нык булган хайын килэсэге нык... олоно кыркылха ла янынан шытып сыгыуы ла момкин...
Э миллэттен килэсэген Латиф агай кеуек ябайлыгы менэн бойок булган кешелэр билдэлэй...

#6 Airat

 
Airat

  Мырҙа

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPip
 • 80 сообщений
 

Отправлено 06 Август 2009 - 03:48

Бик матур исталек язылган.

#7 ҠунаҡЛия_*

 
ҠунаҡЛия_*
 • kунаҡ
 

Отправлено 07 Август 2009 - 05:09

Яҡты иҫтәлек бар икән – атайҙар беҙҙең күңелдә йәшәй, тигән һүҙ. Атайҙар ҡыҙҙарын нығыраҡ ярата шул. Юғары күтәрә, ҡурсалай. Минең атайым да шулай. Уның булмауына күңел ышанғыһы килмәй. Атайымдың мине ҡәҙерләп күтәреп, ҡыуанып төшкән фоторәсеме көс бирә. Уның ышаныслы һәм көслө ҡулдары мине әле лә яҡлап, һаҡлап, яратып тора төҫлө тойола.

#8 Шишмакай

 
Шишмакай

  Юлдаш

 • Форум ағзаһы
 • PipPip
 • 34 сообщений
 • Город:Уфа
 • Ырыуым:Күбәләк
 • Ораным:Салауат!
 • Ҡошом:Ҡарағош
 • Ағасым:Ҡарағас
 

Отправлено 10 Август 2009 - 04:16

Арканан тупылдатып хойгэн кытыршы усынын йылыхы, колэкэс куззэренен нуры етмэй. Уз косо менэн яхап сыккан ойобозгэ кайтканда, гел дэ атайымдын каршы сыгып алыуы етмэй. Ул каккан хэр сой, ул ултырткан хэр емеш агасы атайзы хагыныу хисен арттыра, бэгерзе телэ.
Атайым булганда, без бэхетлерэк, без аяулырак инек. Атайлы инек.

Просмотреть сообщение

[/quote]
Вакыт юклыгына hылтанып,эш тэ эш, тиеп олгорэ алмай йорогэн вакытта, бер минут табып, ШЫЛТЫРАТЫГЫЗ - улар hеззе hэр вакыт котэ,э бер нисэ йылы hуз уларзы бэхетле итэ.Ата-эсэйзэр мэнгелеккэ килмэгэн был донъяга- кэзерзэрен белэйек. Уззэре атай-эсэй булгандар,балаларыгызга якшы олго, ихтирамлы hэм ихтибарлы булыгыз! :)
Айли!Беззен атай сикhез бэхетле кеше ине,сонки ул беззен менэн hэр сак горурланды.Эле лэ йозонэ тап тошормэйбез,hэм тошормэйэсэкбез зэ!

#9 Болот

 
Болот

  Бей

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPip
 • 317 сообщений
 • Ырыуым:Ырыуһыҙмын
 • Ораным:белмәйем
 • Ҡошом:юҡ
 • Ағасым:юҡ
 

Отправлено 10 Август 2009 - 06:43

Йэ, Аллаh беззгэ ботэбезгэлэ Ожмахта осрашырга насип ит! Шуга карзэштэр Аллаhка табынып динебеззе кайтарып, онотмай йэшэек. Кайгырмагыз, Киэмэт кононэн хун якшы кешелэр мэнге Ожмахта булыр.

#10 Mirabilis

 
Mirabilis

  Йөҙбаш

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPip
 • 210 сообщений
 • Город:Сибай ҡалаһы
 • Ырыуым:Бөрйән
 • Ораным:Тарауыл!
 • Ҡошом:Ҡарсыға
 • Ағасым:Ҡарағай
 

Отправлено 10 Август 2009 - 08:39

Баныу, рэхмэт ошондай истэлектэрен менэн булешкэнен осон! Ысын... куз йэштэрен йэллэмэй укыным, кисэ генэ ауылдан килдек, ата-эсэй озатып кала гелэн, минэ лэ ошо куренеш бер вакытта ла китмэс кеуек тойола... Беренсе бала булып мин тыугас, атайым, роддомга записка язган "Рэхмэт кызым осон, минэ башка бер кем дэ кэрэкмэй", тиеп)) Эллэ башка ос балахы ла малай булырын белгэн кеуек :) Ошо язмаларын, Айли, купте уйларга этэрэ, рэхмэт. Яраткан атайыгыззын истэлеге мэнге якты булхын!

#11 Айли

 
Айли

  Закрой Коран, свободно оглянись И думай сам.. О.Хайям

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1 327 сообщений
 • Город:Учалы
 • Интересы:Благотворительность.

  http://www.blog.ye02.ru/banu/
 • Ырыуым:Күбәләк
 • Ораным:Салауат!
 • Ҡошом:Ҡарағош
 • Ағасым:Ҡарағас
 

Отправлено 10 Август 2009 - 08:47

Баныу, рэхмэт ошондай истэлектэрен менэн булешкэнен осон!

Просмотреть сообщение

Рэхмэт, Элфиэ хылыуым! Атай-эсэйзен хойокло балахы булып, озак бэхетле йэшэ!

#12 Айли

 
Айли

  Закрой Коран, свободно оглянись И думай сам.. О.Хайям

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1 327 сообщений
 • Город:Учалы
 • Интересы:Благотворительность.

  http://www.blog.ye02.ru/banu/
 • Ырыуым:Күбәләк
 • Ораным:Салауат!
 • Ҡошом:Ҡарағош
 • Ағасым:Ҡарағас
 

Отправлено 10 Август 2009 - 08:48

Йэ, Аллаh беззгэ ботэбезгэлэ Ожмахта осрашырга насип ит!

Просмотреть сообщение

Амин, эйткэнен килхен, Болот!

#13 quietwalker

 
quietwalker

  Мырҙа

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPip
 • 62 сообщений
 • Город:СПб
 • Ырыуым:Табын
 • Ораным:белмәйем
 • Ҡошом:Бөркөт
 • Ағасым:Ҡарағай
 

Отправлено 11 Август 2009 - 08:55

Очень душевно написано, спасибо за искренние слова об отце. Только через связь поколений держится этот мир, что бы там ни говорили наши дети (дочь , например, считает, что мы совки, или на сабантуе в Бурзяне молодежь говорила, что мы динозавры)... Хочу рассказать, что этим летом я отдала дань уважения своей бабушке: она оставила этот мир в свои 91, всю жизнь ждала деда с войны. Мы с отцом навестили наконец места боев подо Ржевом, где погиб дедушка, так совпало, что через 67лет, 30 июля 2009 года(точно в день написания его последнего письма) мы оказались на месте этой деревни Мишуково, уничтоженной в войну. Чувств не передать... Только память делает нас людьми, только ради этой исторической, генетической , духовной связи и есть смысл жить, любить и верить.

#14 Razil Suendukow

 
Razil Suendukow

  Бей

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPip
 • 326 сообщений
 • Город:с.Максютово
 • Интересы:Донъя нисек,шулай ҡабул итеп...
 • Ырыуым:Бөрйән
 • Ораным:белмәйем
 • Ҡошом:юҡ
 • Ағасым:юҡ
 

Отправлено 14 Апрель 2010 - 11:09

АЙЛИ яҙғандарҙы уҡығас үҙем дә атайым тураһында яҙырға булдым әле. Давно хотел где то рассказать о нем.Начну с того что он участник 3х войн-1939г воевал на Ханхил-Голе и на оз.Хасан,был ранен в плечо и на всю жизнь одно плечо было ниже другого.Демобилизовался,но началась война с финнами,добровольцем ушел на войну.Участвовал при прорыве линии Маннергейма в составе лыжного батальона.По его словам очень досаждали так называемые кукушки-снайперы.Но аллах и на этот раз пожелал чтоб он был жив и здоров.После этой войны его не стали демобилизовать т.к.уже назревала др.война.Остался служить в 122отд.морской бригаде на границе.Надо сказать что во всех 3х войнах он был 1-ым номером станкового пулемета.Люди военные или кто служил знают что это означает,по статистике живыми оставались 2процента пулеметчиков.Во время ВОВ сражался на Мурманском направлении.Награжден Медалью за Боевые Заслуги в 1942г.в это время, как все знают,редко раздавали награды.В1943г.был ранен,осколок мины отрезал пол стопы, 2го номера насмерть.Комиссовали,начал работать в колхозе тракторным бригадиром,председаделем к-за и снова бригадиром.После организации с-зов работал трактористом.Как я помню первым в нашей деревне "лампочка Ипьича"зажглась у нас дома 1959г.,при помощи двигателя ЗИД и генератора от трактора.И вообще отец был мастером на все руки,ремонтировал сепараторы,шв.машинки и др.бытовую технику,а заодно учил меня.За работу в военные и послевоенные годы награжден 2мя Медалями За Освоение Целинных и Залежных Земель.Почетные Грамоты и Звания я не стану перечислять.Благарен я ему за то, что он всю жизнь старался ради детей, и не только прокормить всю ораву из 9ых детей от 2хбраков,но и дать всем образование,за науку жизни,за ответственность за детей(которое начало пропадать у некоторых мужчин). Несмотря на инвалидность он и после выхода на пенсию продолжал работать на тракторе, чтобы мы могли закончить учебу кто в ВУЗе,кто в техникуме. Ушел он из жизни в 75 лет,в 1989году.И с годами все сильнее боль утраты.

#15 Кужа-Левашовка

 
Кужа-Левашовка

  Башҡорт ханы

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2 757 сообщений
 • Город:г.Уфа
 • Интересы:история, философия, этнология, политика
 • Ырыуым:Һалйот
 • Ораным:Барлас!
 • Ҡошом:Көйөлдө
 • Ағасым:Көйөрөс
 

Отправлено 14 Апрель 2010 - 11:43

АЙЛИ яҙғандарҙы уҡығас үҙем дә атайым тураһында яҙырға булдым әле.

Одно перечисление основных вех биографии вызывает огромное уважение.
Страна должна знать своих героев. Если можно дайте полную информацию: фио, место рождения, место жительства. Фото. особенно если сохранились военного времени.

#16 Азат

 
Азат

  Башҡорт ханы

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3 948 сообщений
 • Город:Уфа
 • Интересы:Мы работаем быстро, качественно, недорого... Выберите ДВА любых пункта и мы заключим с Вами договор.
 • Ырыуым:Мең
 • Ораным:Алаҫ!
 • Ҡошом:Ҡыйғыр
 • Ағасым:Ҡайын
 

Отправлено 14 Апрель 2010 - 09:37

Я родился в городе и практически не понимал в детстве башкирского языка. Надо ли говорить, что называл отца - папой. У нас с ним было много споров и конфликтов. Мне много не нравилось в его характере, ему в моем. Наверное пытались переделать друг друга. После выхода на пенсию он стал религиозен, в поселке стал имамом, юридически оформил мусульманскую общину - махалля, с его помощью организовывалась мечеть. К тому времени я дома все чаще начал разговаривать на башкирском языке, меня начало тянуть к своей нации. Моя дочка называла меня Атай, на удивление русскоязычного поселка. Но слово "папа" к своему отцу у меня оставалось неизменным. Психологически трудно было переступить через привычку детства. Хотя он иногда просил меня - называй меня "Атай". Однажды я пришел домой после работы и собрался кушать. Вдруг прибежала вся впопыхах мама. Ее, пенсионерку бегающей я давно уже не видел. И с порога, прислонившись к стене выпалила что-то о том, что отца возможно не стало и что он в больнице. Не помню дословно что именно сказала. Голова плохо соображала. Прибежав в больницу я увидел отца, неподвижно лежащим на кушетке. Еще не веря произошедшему пытался "разбудить" его, трогая за плечо. Не помогало. В отчаянии, как последняя попытка были мои слова: "АТАЙ, тор". Но было уже поздно. Хоть мы и ругались и спорили с ним, но сейчас у меня к нему только самые теплые воспоминания. И я рад, что мои дети называют меня "АТАЙ". Я обращаюсь к русскоязычным башкирам: "зовите своих отцов "Атай", сейчас, а не тогда, когда будет уже поздно. И своих детей приучайте с детства. Потом им будет труднее перестроиться"

#17 ҠунаҡЛия_*

 
ҠунаҡЛия_*
 • kунаҡ
 

Отправлено 15 Апрель 2010 - 12:37

Трогательный и светлый рассказ. Спасибо, Азат.

#18 elvira

 
elvira

  Аҡһаҡал

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 712 сообщений
 • Город:Уфа
 • Ырыуым:Мең
 • Ораным:Алаҫ!
 • Ҡошом:Ыласын
 • Ағасым:Ҡарама
 

Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:12

Прочитала рассказ Айли, и было такое ощущение, что она написала и о моем отце тоже. Он, как и многие, пережил все тяготы послевоенной жизни. Жизнь его потрепала довольно и со здоровьем у него проблемы есть. Несмотря на это, он не любит жаловаться, никогда без дела не сидит. Летом встает очень рано, и пока солнце не поднимется, отец успевает пропалывать грядку в огороде. Он человек земли, искренне переживает, увидев заросшие поля бурьяном. Сорок лет работал он механизатором на родной земле. Он знает каждое деревце, каждый ручей и каждую тропинку и с любовью к родной земле рассказывает ту или иную историю. Не думаю, что многие могут гордиться таким отцом, как мой. Все мои детские воспоминания связаны с ним. Он ночью пахал землю, чтобы днем присмотреть за мной и сестрой. До сих пор помню, как он нам читал сказки на родном языке, как мы учили с ним букварь. Его рассказы были очень поучительными и интересными. Первые знания по истории, географии, астрономии и ботанике дал нам отец. Помню, как он однажды купил политическую карту Мира, и зимними вечерами мы играли в игру «табышмак». Я знала наизусть все страны и их столицы. Ранней весной отец с поля приносил первоцветов. Их необычайную красоту помню до сих пор! Летом он нас выводил на самые красивые поля, там мы собирали ягоды. Он учил нас, как различать лекарственные травы, названия самых разных деревьев, трав и зверей я знаю только благодаря нему. Отец никогда не ругал нас, терпеливо давал ответы на наши бесконечные «почему». Он терпеть не может ленивых, пьяниц, запах табака, при нас с сестрой никогда плохого слова даже не скажет. Они с матерью учили нас быть обходительными, приветливыми, не высмеивать чужие недостатки и в жизни рассчитывать только на свои силы, не искать легких путей. В любом деле до сих пор спрашиваю у них совета, знаю, что самые мудрые советы услышу только от них. Каждый раз отец с матерью встречают и провожают меня. Только со временем начала понимать как они мне дороги. Хозайым уларга hаулык hэм озон гумер бирhен инде.
0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых

Башфорум на Башпортале
BaShFoRuM