Перейти к содержимому
Башфорум находится по адресу; www.forum.bash-portal.ru
Фото

Беҙҙең тоғро этебеҙ


 • Please log in to reply

60 ответов в этой теме

#1 Айли

 
Айли

  Закрой Коран, свободно оглянись И думай сам.. О.Хайям

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1 327 сообщений
 • Город:Учалы
 • Интересы:Благотворительность.

  http://www.blog.ye02.ru/banu/
 • Ырыуым:Күбәләк
 • Ораным:Салауат!
 • Ҡошом:Ҡарағош
 • Ағасым:Ҡарағас
 

Отправлено 17 Август 2009 - 04:23

Был юлы ауылга кайтканда этебез каршыламаны - шуга эс бошто... Ихата эсе кош-корт менэн тулы булха ла, буш кеуек тойолдо. ...Ауылда эт тотмаган кеше юк: машина менэн урамга килеп инеуен була, шунда ук хэр ойзэн ороп эттэр каршыга сыга ла башлай. Без зэ гумер бакый эт тотабыз. Атайым сэуектэрзе бер вакытта ла эшкэ ханаманы, сонки котоу которгэ уларзы ойрэтеуе кыйын ине, шуга ла гел олкэн эттэр ихатабызза йэшэне. Атай Пальма исемле этебеззе кескэй тумарлак килеш кенэ Силэбе олкэхенэн, Спасский ягынан, килтерзе - куззэре лэ иплэп асылмагайны. Ауа-тунэ атлап, сыйылдап эсэхен эзлэгэн бэлэкэсте сакка кайнатылган хыйыр хотон яларга ойрэтеп алдык. Сабый урынына каранык инде узен. Овчарка менэн буренэн тыуган азман шул кэзэре лэ матур булып усеп китте, карап хокланып туйгыхыз ине узенэ. Атайымдын тогро юлдашына кызыкмаган кеше булмай торгайны (Верхнеуральск, Белорет урыстары, хат этенде, тип ондэшкэне лэ булды). Озон гумерле Пальма - бала сактын бер якты хэтирэхе буларак кунелдэ калды. Укенескэ курэ, косоктэре эсэхенэ хис тэ окшамагайны - бэлэкэй буйлы, кыска аяклы, тар кукрэкле инелэр. Пальма улгэс, атайыма тагы ла ситтэн косок алып кайтырга тура килде. Кара косоккэ Рекс тип исем куштык. Хугыш сукмарына окшагайны тэузэн ук: кин кукрэкле, косло муйынлы, кызыу - алышка ташланырга эзер генэ! Тештэрен куркыныс итеп ыржайтып, хырт йонон кабартха - лаф та лоф оргэн эттэр шунда ук койрогон кыса, уга хожум итергэ батырсылык итмэй. Э беззе нисек яратты ул! Хэр беребеззен машинахынын тауышын эллэ кайзан танып, сыйылдай-сыйылдай, капкага ташлана - беззен осон хамангаса оло сер унын хиземлэу косо. Машинанан сыгып олгормэйбез, койрогон болгай-болгай хэр беребеззен аягына мороно менэн тортолэ, куззэребезгэ карай, алгы тэпэйзэре менэн инбашка таянып, битте яларга ынтыла - кыуанысынын сиге юк! Бер касан ят кешелэрзе ороп каршыламай: шым гына капканан индерэ хэм шунда хакка тора - аяктарын айыра басып, башын аскарак эйэ лэ янап ырылдай. Касырга ярамай инде - шунда ук балтырзан элэктереуе лэ ихтимал. Беззе елэккэ лэ, бесэн сабырга ла гел озатып йорогэн этебез шул арала ойгэ кайта халып, йорт-ихатаны тикшереп, янынан безгэ килэ торгайны - эллэ беззе курсалауы шул булды?! Бер нисэ йыл элек бесэндэн кайтыуыбызга, алдан сапкан Рекс томшогон яба алмай капка эсендэ ни эшлэргэ белмэй тора: канлы хелэгэйе ага, узенэ якын ебэрмэй, ырылдай, нимэнелер шак та шок ауызы эсенэн сыгарырга маташа - нисектер анкауына осло ягы менэн зур хойэк казалган, имеш. Торлосэ итеп алдаштырып карайбыз, ыкка килмэй, узенэ якын юлатмай. Аптырап, хауытына аш сыгарып халдык та, ул шунда якынлагайны, апайым менэн икебез уны тиз генэ кос-хэлгэ колаттык та, мин ауызы эсенэн хойэкте хурып сыгарзым. Шул арала апайым менэн икебез ике якка хикерзек хэм Рекстын тештэре минен колак тобондэ генэ шакылданы (сак кына яйырак кыбырлахак, йэ колакхыз, йэ танаухыз кала инек). Барыхы ла куз асып йомган арала булды, балалар шак катты. Хунынан, эсэй - хин ысын герой, тип тел шартлаттылар, ошо хэлде хойлэп хуззэре ботмэне. Рекс менэн "футбол" уйнауы - узе бер мэрэкэ, мэзэк куренеш. Туп урынына ул тешлэй алырлык пластик шешэ алабыз за, ярышабыз. Енермен тимэ - бер элэктереп алха, бирмэй зэ куя "тупты": шартлы капкага индерэ лэ, янына бара башлахан, янынан алып каса... Эле Рекс каршыламагас, ойзон бер йэме югалгандай - кайза йоройзор инде ул, каскалак... Гумерзэ лэ улай кыланганы юк ине, тиеп уфтанышабыз, тизерэк имен-хау кайтхын, тип телэйбез - ауылда этхез булмай бер нисек тэ... Балалар узен юкхына...

Прикрепленные файлы#2 Сафия

 
Сафия

  Аҡһаҡал

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 972 сообщений
 • Ырыуым:Тамъян
 • Ораным:Тутыя!
 • Ҡошом:Ҡарға
 • Ағасым:Тирәк
 

Отправлено 18 Август 2009 - 11:38

И-и-и... Мин дэ бер этебез турахында язайым эле. Элек гел эттэребез Тузик булды. Шунан исемдэрзе торлэндерэ башланык: Пальма, Альфа, Шонкар... Шуныхы кызык: ойзэ хэр беребез косоккэ узенэ окшаган исем куша, эт кайхыхына ныгырак игтибар итэ, шул исем узенэ йэбешэ ине :D Нинэлер гел мин кушкан исемдэр кала торгайны. 1991 йыл ине, шикелле. Кустым совхоз келэттэренэн бер косок алып кайтты. Бер нисэуе арахынан ак кынахын хайлап. Альфа тип исем куштык. Хунынан уны кемдер урлап алып китте. Кустым эзлэп йороп, ур яктан алып кайтты. Э ауыл зур бит, нисек тапкандыр. Альфа кеуек эт булманы беззен. Башкаларза ла кургэнем булманы. Эллэ минэ шулай тойолалыр инде :) 17 йыл эсендэ бер кешене лэ тешлэмэне, бер себешкэ лэ теймэне. Капкага кемдер килеп инеу менэн, мал ягын айырган сеткага ташланып-ташланып орэ торгайны, кеше кото осоп туктап кала ине. Колэ-колэ, тешлэмэй ул, тибез. Кешене, кош-кортто йортка индермэй - узе тешлэмэй зэ. Ышанмайзар, элбиттэ. Узен бер касан да бэйзэ тотманык. Йырактан кайтышлай, ойгэ етмэстэн абалай башлаха, "Альфа" тип кенэ ебэрэхен - тауышты танып тынып кала. Шунан аш сыгарып халахын: комхоз, тэрбиэхез эттэр кеуек, бер касан да аяк астындагы сеуэтэгэ ташланмай. Ситтэ горур гына котоп тора. Шунда тауык йэ бесэй йорохэ, тэузэ уларзы ашатып алыр ине. Гел бер юлы ике-ос-биш бесэй асранык - уларга хорриэт булды :) Хатта ашты халып та, бер нисэ азым ситкэ китмэхэн, ни хэтлем генэ ас булха ла, хауытка якынламай за. Атыу кайхы бер эттэрзе аяк менэн ситкэ этэрэ-этэрэ аш халалар, кургэн бар. Эттэрзе лэ икешэр коткэн булды, сонки балалар телэхэ кайзан косок тота ла кайта, сыгарып ташлап булмай. Бына шуларга (Альфанын гумерендэ бер нисэу булды улар) Альфа гел агай, атай булды. Теге тэртипхеззэр урамда косон курхэтэ башлаха, сыгып яклаша, канга батып кайта торгайны. Енелгэне булманы алабайзын. Шуныхы: Альфабыз хинен ни эйткэненде анлай ине. Прэме кеше хымак. Могайын да, интонациянандыр инде. Шулай за мактаганды, асыуланганды йэхэт тойоп, "хыгымта" яхар ине гел генэ :) Кызганыс, былтыр яз хангырауланган, почти курмэгэн 17 йэшлек этебеззе ауыл янынан уткэн трассала машина бэреп китте... Капкала Шонкар калды. Тик ул Альфа тугел...

#3 Дедеманн

 
Дедеманн

  Башҡорт ханы

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 474 сообщений
 • Ырыуым:Ырыуһыҙмын
 • Ораным:белмәйем
 • Ҡошом:юҡ
 • Ағасым:юҡ
 

Отправлено 18 Август 2009 - 01:18

эттэргэ тошоп киткэс, арабызза эттэрзэн англаусы бар мы? башкорттарга хас эт торо турахында хуз алып барып була мы? койроктарын хорэп йороусе, харыктан зурырак, хары эттэр айырып бер тор булып торала микэн?

#4 Сафия

 
Сафия

  Аҡһаҡал

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 972 сообщений
 • Ырыуым:Тамъян
 • Ораным:Тутыя!
 • Ҡошом:Ҡарға
 • Ағасым:Тирәк
 

Отправлено 18 Август 2009 - 04:12

эттэргэ тошоп киткэс, арабызза эттэрзэн англаусы бар мы?
башкорттарга хас эт торо турахында хуз алып барып була мы?
койроктарын хорэп йороусе, харыктан зурырак, хары эттэр айырып бер тор булып торала микэн?

Просмотреть сообщение

Эй, ошо Дедены.. Ботон тыкмаха :) Эллэ беззе мыскыллауынмы был? :angry:
"арабызза эттэрзэн англаусы" тигэнде нисек анларга?)) Беззен аралагы эттэрзэн имеешь ввидумы? :D Эллэ "эттэрзЕ" тимэксе иненме? :D
Эт хине анлагас, этте генэ анлаусылар табылалыр ул)) Унан хэзерге башкорттарга алабай хастыр тим)) Етди итеп эйткэндэ, ниндэй миллэт якшырак хымак килеп сыккан хораузарын. Эттэр зэ, кешелэр хымак, якшы хэм насарга гына буленэ минен осон. Беззен Альфа беспородный булды, шулай за башкаларга алыштырманык уны.

#5 Kубэлэк

 
Kубэлэк

  Утрам. Карайым.

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 707 сообщений
 • Интересы:Ә Ө Ү Ғ Ҙ Ң Һ Ҡ Ҫ ә ө ү ғ ҙ ң һ ҡ ҫ
 • Ырыуым:Күбәләк
 • Ораным:Һандал!
 • Ҡошом:Көйөлдө
 • Ағасым:Өйәңке
 

Отправлено 18 Август 2009 - 04:39

Деде! Хине анлауы ысынлап та кыйын! Дорос башкортса яз эле! Эттэр турахында эйткэндэ, мин ботэ хайуандарзы ла нык яратам! Кешелэрзэн дэ ныгырак! Кеше- тэбигэттэ ин яман хэм куркыныс хайуан!

#6 Дедеманн

 
Дедеманн

  Башҡорт ханы

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 474 сообщений
 • Ырыуым:Ырыуһыҙмын
 • Ораным:белмәйем
 • Ҡошом:юҡ
 • Ағасым:юҡ
 

Отправлено 18 Август 2009 - 04:42

Деде! Хине анлауы ысынлап та кыйын! Дорос башкортса яз эле!
Эттэр турахында эйткэндэ, мин ботэ хайуандарзы ла нык яратам! Кешелэрзэн дэ ныгырак!  Кеше- тэбигэттэ ин яман хэм куркыныс хайуан!

Просмотреть сообщение

...............!! эле генэ эсэйемдэ бер эткэ хатам тип эйттенг!

#7 Kубэлэк

 
Kубэлэк

  Утрам. Карайым.

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 707 сообщений
 • Интересы:Ә Ө Ү Ғ Ҙ Ң Һ Ҡ Ҫ ә ө ү ғ ҙ ң һ ҡ ҫ
 • Ырыуым:Күбәләк
 • Ораным:Һандал!
 • Ҡошом:Көйөлдө
 • Ағасым:Өйәңке
 

Отправлено 18 Август 2009 - 04:47

...............!! эле генэ эсэйемдэ бер эткэ хатам тип эйттенг!

Просмотреть сообщение

Не извращай мои слова! :angry:

#8 Дедеманн

 
Дедеманн

  Башҡорт ханы

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 474 сообщений
 • Ырыуым:Ырыуһыҙмын
 • Ораным:белмәйем
 • Ҡошом:юҡ
 • Ағасым:юҡ
 

Отправлено 18 Август 2009 - 04:49

Эй, ошо Дедены.. Ботон тыкмаха :) Эллэ беззе мыскыллауынмы был?

ндааа....
мну как то спрашивал уже про породу собак, которая могла быть свойственна башкирам....смотрю тема подходящая, да и популярная, вот и решил спросить...

"арабызза эттэрзэн англаусы" тигэнде нисек анларга?)) Беззен аралагы эттэрзэн имеешь ввидумы? Эллэ "эттэрзЕ" тимэксе иненме?

дословный перевод - есть среди нас специалисты по собакам!!!
а то что ты поняла, на башк.звучало бы: арабызЗАГЫ эттэрзэн ИЛИ (эттэрЗЕ) англаусы...

Унан хэзерге башкорттарга алабай хастыр тим)) Етди итеп эйткэндэ, ниндэй миллэт якшырак хымак килеп сыккан хораузарын.

:blink: :blink: :blink:
ужоснах!!

башкорттарга хас эт торо турахында хуз алып барып була мы?

перевод: можно ли вести разговор о породе собак, своейственной башкирам

Эттэр зэ, кешелэр хымак, якшы хэм насарга гына буленэ минен осон. Беззен Альфа беспородный булды, шулай за башкаларга алыштырманык уны.

:blink:


чем дальше старею, тем больше понимаю, почему предки делили на женску и мужскую половину!!!
:angry: :angry: :D :D
а ведь всего навсего хотело понять, есть ли своя порода башкирских собак.....

#9 Дедеманн

 
Дедеманн

  Башҡорт ханы

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 474 сообщений
 • Ырыуым:Ырыуһыҙмын
 • Ораным:белмәйем
 • Ҡошом:юҡ
 • Ағасым:юҡ
 

Отправлено 18 Август 2009 - 04:51

Не извращай мои слова!  :angry:

Просмотреть сообщение

Кеше- тэбигэттэ ин яман хэм куркыныс хайуан!

ты только что обозвала мою маму самим жестоким и опасным животным!!

#10 Айли

 
Айли

  Закрой Коран, свободно оглянись И думай сам.. О.Хайям

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1 327 сообщений
 • Город:Учалы
 • Интересы:Благотворительность.

  http://www.blog.ye02.ru/banu/
 • Ырыуым:Күбәләк
 • Ораным:Салауат!
 • Ҡошом:Ҡарағош
 • Ағасым:Ҡарағас
 

Отправлено 18 Август 2009 - 05:11

Ауылдарза купселектэ токомхоз эттэр. Башкорт токомло эттэр юк шул.

#11 Дедеманн

 
Дедеманн

  Башҡорт ханы

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 474 сообщений
 • Ырыуым:Ырыуһыҙмын
 • Ораным:белмәйем
 • Ҡошом:юҡ
 • Ағасым:юҡ
 

Отправлено 18 Август 2009 - 05:34

Ауылдарза купселектэ токомхоз эттэр. Башкорт токомло эттэр юк шул.

Просмотреть сообщение

Борйэндэ бер вакыт кургэйнем дэ.....

#12 Сафия

 
Сафия

  Аҡһаҡал

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 972 сообщений
 • Ырыуым:Тамъян
 • Ораным:Тутыя!
 • Ҡошом:Ҡарға
 • Ағасым:Тирәк
 

Отправлено 18 Август 2009 - 05:37

Мына нисек тема йэнлэнеп китте! :D Ныу насар ягы форумдын: сразы извращают вполне благопристойную тему :blink: :D

#13 Сафия

 
Сафия

  Аҡһаҡал

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 972 сообщений
 • Ырыуым:Тамъян
 • Ораным:Тутыя!
 • Ҡошом:Ҡарға
 • Ағасым:Тирәк
 

Отправлено 18 Август 2009 - 05:43

чем дальше старею, тем больше понимаю, почему предки делили на женску и мужскую половину!!!
:angry:  :angry:  :D  :D
а ведь всего навсего хотело понять, есть ли своя порода башкирских собак.....

Просмотреть сообщение

С подачи Деде плавно переходим на обсуждение (осуждение) башкирских женщин: а не возродить ли нам старинные порядки, когда дом делили на ж. и м. половины? Ысынлап та катын-кыззын сэсе озон, акылы кыскамы? Катын-кыз логикахынын узенсэлектэре низэ?.. Тагы ниндэй темалар тэкдим итер инен, Деде?
А ведь всего навсего хотели рассказать о любимых собаках... :D :D :D

#14 Дедеманн

 
Дедеманн

  Башҡорт ханы

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 474 сообщений
 • Ырыуым:Ырыуһыҙмын
 • Ораным:белмәйем
 • Ҡошом:юҡ
 • Ағасым:юҡ
 

Отправлено 18 Август 2009 - 05:51

С подачи Деде плавно переходим на обсуждение (осуждение) башкирских женщин: а не возродить ли нам старинные порядки, когда дом делили на ж. и м. половины? Ысынлап та катын-кыззын сэсе озон, акылы кыскамы? Катын-кыз логикахынын узенсэлектэре низэ?.. Тагы ниндэй темалар тэкдим итер инен, Деде?
А ведь всего навсего хотели рассказать о любимых собаках... :D  :D  :D

Просмотреть сообщение

слющай, друк, почему бы тебе не писать про собак? тему хочешь? я еще запятые не там ставлю, давай это обсуждать? или например, почему нормальный вопрос о возможности существования башк.породы собак некоторыми превращен в балаган какой то, ась? :angry:

(мну не говорить, озон сэс, кыска акыл, все претензии к предкам, я пословицы не придумываю!)

#15 Сафия

 
Сафия

  Аҡһаҡал

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 972 сообщений
 • Ырыуым:Тамъян
 • Ораным:Тутыя!
 • Ҡошом:Ҡарға
 • Ағасым:Тирәк
 

Отправлено 18 Август 2009 - 06:00

слющай, друк, почему бы тебе не писать про собак? тему хочешь? я еще запятые не там ставлю, давай это обсуждать?  или например, почему нормальный вопрос о возможности существования башк.породы собак некоторыми превращен в балаган какой то, ась? :angry:

(мну не говорить, озон сэс, кыска акыл, все претензии к предкам, я пословицы не придумываю!) и ВООБЩЕЕ, СО СВОИМИ КОМПЛЕКСАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПСИХИАТРУ!!!

Просмотреть сообщение

Йэ-йэ, эттэр турахында балаганды хин башламахан, яуап бирэм етди итеп: башкорт породахын кургэн-осратканым юк. Мужыбыт кара Борйэн урмандарында гына хакланып калмаха.. Ну уныхын хин узен якшырак белэхендер - минэн хорама :D
И это не наши комплексы. Всё придумали вы - мужчины. Не надо кивать на предков. И зачем взрываться-то, по-моему я всё говорила с юмором, эллэ хиндэ смайликтар куренмэйме? :huh: Мына эле лэ колоп ултырам: на дураков я не обижаюсь. Вот из газеты вычитала: "Они сопровождают нас с детства и до смерти. Они идут рядом с нами с гордо поднятой головой, уверенные в своей правоте."

#16 Айли

 
Айли

  Закрой Коран, свободно оглянись И думай сам.. О.Хайям

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1 327 сообщений
 • Город:Учалы
 • Интересы:Благотворительность.

  http://www.blog.ye02.ru/banu/
 • Ырыуым:Күбәләк
 • Ораным:Салауат!
 • Ҡошом:Ҡарағош
 • Ағасым:Ҡарағас
 

Отправлено 18 Август 2009 - 06:04

Рекс менэн бэйле вакига. Июнь айында 93 йэшлек эзэйем ихата эсендэге эскэмйэлэ кояшка йылынып ултырган. Унын янынан: "Здарова, бабка!", - тип беззен ойгэ елдереп бер ир кереп киткэн. Ойзэ бер кем дэ булмагас, кире килеп сыккан. Ойзэн сыккан да ул сыгыуын, тик капка янына Рекс хакка баскан булган. Ир, елкэхен тырнап, эзэйем янынарак шылган: - Ты это, бабушка, помоги выйти. Эзэйем кояш йылыхына йокомхорап киткэн булган, тертлэп уянган: - Был ни эзэм тагы тора янымда? - тип узалдына хойлэнгэн. - Бабушка, я не понимаю, что ты мне говоришь, мне бы выйти со двора. - Сык хун, мин хине эллэ бэйлэп куйганыммы?! - эзэйем яулыгын иплэп бэйлэгэн, янында хойэлеп куйган таягын рэтлэгэн. Ир был минэ таягын бирэ, тип уйлап, ахыры, таягына хонолган икэн, эзэйем: - Сыгып кына китмэй, ишшу минен таякка хоноласы, коромагыр, - тип асыуланган. Был эбей урыс телен анламай тиептер инде, ирекэй, уз алдына хойлэнэ-хойлэнэ ("Вот, глухая бабка!"), арткы аягына баскан эт кеуек кулдарын тушенэ куйган да: - Бабушка, там уау-уау, уау-уау, - тигэн. - Корогор, ишшу минэ эт булып орэ! - эзэйем ботонлэй асыуланган. - Эллэ ауырыу инде был эзэм... Бахыыыр... Эйтэм сыкмай тик тора... - Сык бар, сык, торма бында, куз койого булып, - таягы менэн ирекэйгэ хелтэнгэн, - Рекыс, кил бында. Этебез эзэйемден сакырыуына койрогон болгай-болгай килгэс, теге ирекэй текмэгэ хылаша язып, сыгып тайган: "Во, глухая бабка...". - Ауырыу эзэмдэр куп шул хэзер, Рекыс, - эзэйем унын артынан йэллэп карап калган.

#17 Дедеманн

 
Дедеманн

  Башҡорт ханы

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 474 сообщений
 • Ырыуым:Ырыуһыҙмын
 • Ораным:белмәйем
 • Ҡошом:юҡ
 • Ағасым:юҡ
 

Отправлено 18 Август 2009 - 06:11

Мужыбыт кара Борйэн урмандарында гына хакланып калмаха.. Ну уныхын хин узен якшырак белэхендер - минэн хорама :D

Просмотреть сообщение

ыхы. Айли хымак хикэйэ йазалмайым, укытыр инем дэ...узенэн дэ гэфу утенэм, бэреп йыгып ингэн осон темахына....нишэп икэнен эйтэйем, теманы суплеккэ эйлэндереп утыра тимэхендэр осон.
Торкиэгэ хас ике тор эт бар,
- бере Акбаш, тороктэр уны Урал таузарынан Конбайышка карай йэшэгэн ерзэрзэге торки халыктарга хас бер эт тип исэплэй (исбатланмаган бер теориа хымак элегэ)
- икенсехе Кангал, Канглы ырыузары менэн килгэн Кангал исемле эт, был эт йангы сак айырым бер тор тип йазылды, сонки тороктэр зэ беззенг хымак йалкау булгас :D айак ахтында йатканды эйелеп алырга йыбангас, ингелездэр был эттэрзе куплэп ала башлагас кына уйандылар....

кем телэмэс инде бынан хунг, Борйэнденг топкол ауылдарында ла башкорт эте булыуын...

#18 Дедеманн

 
Дедеманн

  Башҡорт ханы

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 474 сообщений
 • Ырыуым:Ырыуһыҙмын
 • Ораным:белмәйем
 • Ҡошом:юҡ
 • Ағасым:юҡ
 

Отправлено 18 Август 2009 - 06:13

Не надо кивать на предков.

эллэ эллэ, Айли нишэптер кыска сэс йоротэсе... :D

на  дураков я не обижаюсь.

Просмотреть сообщение

мин дэ.....

#19 Сафия

 
Сафия

  Аҡһаҡал

 • Тел һаҡсыһы
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 972 сообщений
 • Ырыуым:Тамъян
 • Ораным:Тутыя!
 • Ҡошом:Ҡарға
 • Ағасым:Тирәк
 

Отправлено 18 Август 2009 - 06:27

ыхы. Айли хымак хикэйэ йазалмайым, укытыр инем дэ...узенэн дэ гэфу утенэм, бэреп йыгып ингэн осон темахына....нишэп икэнен эйтэйем, теманы суплеккэ эйлэндереп утыра тимэхендэр осон.
Торкиэгэ хас ике тор эт бар,
- бере Акбаш, тороктэр уны Урал таузарынан Конбайышка карай йэшэгэн ерзэрзэге торки халыктарга хас бер эт тип исэплэй (исбатланмаган бер теориа хымак элегэ)
- икенсехе Кангал, Канглы ырыузары менэн килгэн Кангал исемле эт, был эт йангы сак айырым бер тор тип йазылды, сонки тороктэр зэ беззенг хымак йалкау булгас  :D  айак ахтында йатканды эйелеп алырга йыбангас, ингелездэр был эттэрзе куплэп ала башлагас кына уйандылар....

кем телэмэс инде бынан хунг, Борйэнденг топкол ауылдарында ла башкорт эте булыуын...

Просмотреть сообщение

Мына-мына, эрлэшэ торгас, башкорт ирзэрен дэ фекерен асык хэм анлайышлы итергэ була икэн :D Бая ук хузенде шул Торкиэ эттэренэн башлап, "э беззен башкортта ла шундай эттэр бармы икэн?" тип хорап куйырга булмай инеме ни??? Атыу, ысынлап та, Деде тагы ла "суп" ойэ тип ултырабыз бит! И-иииии, хойлэшеп-килешеугэ бер ни етмэй инде ул, ивет? :lol:

#20 Дедеманн

 
Дедеманн

  Башҡорт ханы

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 474 сообщений
 • Ырыуым:Ырыуһыҙмын
 • Ораным:белмәйем
 • Ҡошом:юҡ
 • Ағасым:юҡ
 

Отправлено 18 Август 2009 - 06:29

Атыу, ысынлап та, Деде тагы ла "суп" ойэ тип ултырабыз бит!

Просмотреть сообщение

тагы ла мы??? ТАГЫ ЛА МЫЫЫЫЫЫЫЫ????
касан ойзом мин
:o :o
бэлки суп тугелдер, англаталмаганымдыр?
0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых

Башфорум на Башпортале
BaShFoRuM