Перейти к содержимому
Башфорум находится по адресу; www.forum.bash-portal.ru
Фото

Халыҡ әйтhә - хаҡ әйтә!


Эта тема находится в архиве.. Вы не можете здесь отвечать.

153 ответов в этой теме

#141 kara-eget

 
kara-eget

  Башҡорт ханы

 • Егет
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1 883 сообщений
 

Отправлено 06 Январь 2010 - 09:48

Производственное:

Последовательность хаотических , неупорядченных действий привела к нужному результату. (Из производственного опыта ,когда что-то не работало и по невыясненной причине заработало-автор я :) ).

На одного с сошкой семеро с ложкой.(О работниках,непосредственно занятых на производстве и "конторских",и не только...из фольклора.)

Моя задача вам спецодежду и молоко распределить, а производством рулите сами(Из речи одного начальника цеха ИТРовцам на совещании)

Почему не смог разобратся в этой проблеме?
Диплом купил в подземном переходе потому что. :)
А, ну тогда ладно.
(Из разговора двух коллег по работе)

Ты, инженер отвечаешь за свое оборудование круглые сутки,но платить тебе будут только за их половину( из назидательной речи мастера инженеру только что прибывшему на объект обслуживания)

"Совой" можешь ты не быть, но ночью на аварию прийти обязан(из того же)

Будешь свой характер показывать заявку на вертолет домой сделаем на месяц позже(шутливая угроза подчиненному)

Я не знаю как оно должно работать, но знаю почему сейчас не работает!( радостное восклицание инженера в ходе расследования причин аварийного останова оборудования)

В тундре рабочий день круглые сутки! Работай да работай,тебя же кормят здесь бесплатно практически(шутливое пожелание начальника подчиненному ,робко заметившему что совещание идет после окончания рабочего дня).

Мне решить этот вопрос мой оклад не позволяет.У нас есть начальники - умные головы они и решат.(Из разговора двух инженеров из различных цехов по общему вопросу)

#142 miraj

 
miraj

  Аҡһаҡал

 • kыҙ
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 404 сообщений
 

Отправлено 15 Январь 2010 - 10:10

Бала тэрбиљэхендэ ата-эсэ куберэк нимэгэ игтибар итергэ тейеш хун?
Беренсенэн, баланын узенэ карата вазифаларын; икенсенэн, гаилэгэ карата вазифаларын; 3-нэн, ил хэм миллэт алдындагы вазифаларын; 4-нэн, кешелеккэ булган вазифаларын тошондороу зарур тип ханай милли эхлэгебез.

Кешенен узенэ карата бурыстарына тэнен хар торло ауырыузарзан хэм зарарлы нэмэлэрзэн хаклау менљэн бер рэттэн рух сэлэмэтлеген хэстэрлэу, насар хэм бысрак уйзарга юл куймау за инэ. Сыныктырыу, тэн гигиенахына, заман шаукымы алып килгэн сир-сорзан хакланырћа ойрэтэкэндэ мэкэлдэребез беренсе ярзамсы була ала. хаулык - ин зур байлык - был мэкэлде белмэгэн кеше юктыр. Ауырыузан хакланыу сараларын ололарыбыз дорос эйтеп биргэн:
1. Дорос тукланыу:
Ауырыу - йэ астан, йљ аштан.
Ит ашахан - дарыу, куп ашаўан- агыу.
Аш - ашау менэн тЈгел, аш булып хенеу менэн.

Башкорттар мосолман буларак, харам ханалган ризыктан, исерткес эсемлектэрзен тыйылыу менљн бер рэттэн милли аш-хыуза остэмэ тыйыузар за индергэн, мэсэлэн, йорэктен капкасын, тун майзын бизен алып ташларга кушылган: Биз ашахан биз сыгыр.
Баланы уз йэшенэ ярашлы туйындырыу за мохим. Эсэ хото - хэлэл хот - унын бала холкона, язмышына йогонто яхай тип ханалыуы «Ирэндек» экиэтендэ сагылыш тапкан.
Могозле хан эсэ хоте кушып бешерелгэн кЈмэс ашаганын белгэс, имсэктэш туганына эуерелгэн егетте ултермэскэ мэжбур була. Балага сит катын хотен имезеудэн башкорттар момкин тиклем тыйылгандар, йэки хыналган, зат-зэурэтен белгэн катынды хот инэхе иткэндэр. Нарасыйзын сэлэмэтлеге, хатта язмышы осон кире йогонто булыу ихтималлыгынан тыш имсэктэшлек монэсэбэттэре барлыкка килеЈе хэлде катмарлаштырган, экиэттэн куреуебезсэ, ниндэйзер хокуки мэсьэлэлэр зљ килеп тыуган.
Хэзерге заман медицинахы ла, нихайэт, баланы донъяга килеу менэн эсэхе янына халып, тик унын хоте менэн генэ тукландырыузын мохим икэнлеген таный башланы. Уз эсэхе хотен имгэн бала диатез менљн эзерэк яфалана, ауырыузарга бирешеп бармай, тынысырак була икэнлеге исбатланћан. Бала табыу йорттарында донъяга килгљн сабыйзар тистэлэрсэ йылдар имсэктэшлек монэсэбэтенэ ингэнлеге, сит бала имезгљн йэ хоте хауып эсерелгэн (был кЈренеш тэ медицина учреждениеларында кин таралгайны) эсэнен хот эсэхенэ эуерелеЈе хаман да эле игтибарга алынмай. Ологайган катындарзын йэштэргэ кейэугљ сыгыу куренеше барлыгын исэпкэ алхан, был хис кенэ лэ борсомаслык куренеш тугел. Бэлки хот эсэхенэ ойлэнер кеше... Йэштэрзен дљ имсэктэш булып сыгыуы бар.

Тукландырыуга бэйле тагы бер эйтем: Теше сыккан балага сэйнэп ашаткан - аш тугел.
Самалап ашау - етешхез тормоштан гына тугел, миллэтебеззэ ул куркэм холоктарзан, тэрбиэлелек билдэхе, сэлэмэтлек нигезе лэ: Асыл коштон билгехе - алдына килмэй аш еймэс.
Кыззар - кыйгыр (кыл) тамак.


Аш-хыу тэн хэм йэн сэлэмэтлегенэ бик зур йогонто яхаусы фактор булыуын истэ тотоп, шуга кагылышлы эйтем хэм мљкљлдљрзе кЈберэк килтерэм:
Хоттэ - хаулык, майза - бэрэкэт, иттэ - кеуэт.
Хот тоткан каймак ялар.
Хигез капма, химез кап.
Ябык ит узенде ашай.
Хурпа эскэнден карыны йыуан, ит ашагандын балтыры йыуан.
Туйыр алдынан туя бел, кашыгынды куя бел.
Сэйхез тороп була, икмэкхез тороп булмай.


Боронголарыбыз кеуэт арттырыу, кэузэ тозолошон койлэу серзэрен белеузэн тыш, кэрэкле матдэлэр балансын булдырыу яйын да кайгырткандар: Ете зыярат аша килгэн кЈстэнэс ашаган - йозгэ тиклем йэшэгэн. Кунакка барганда хэленсэ кустэнэс халып алыу гадэте шулай ныгынгандыр за. Йэнгэ лэ, тэнгэ лэ им ул - кустэнэс, нигљ тихљн, галимдар тарафынан Башкортостандын куп кенэ тобэктэрендэ торле химик элементтарга кытлык булыуы асыкланган. Икенсе яктын хыуында эзерлэнгэн ризыкта химик элементтар составы ла икенсерэк бит... hойоноп, hойhоноп ашаган тэгэм - шулай ук йэнгэ, тэнгэ им.

#143 Горец

 
Горец

  Башҡорт ханы

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2 039 сообщений
 

Отправлено 16 Январь 2010 - 12:02

ваще укып булмай

#144 miraj

 
miraj

  Аҡһаҡал

 • kыҙ
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 404 сообщений
 

Отправлено 16 Январь 2010 - 12:18

ваще укып булмай

Просмотреть сообщение

Укенес! Бик фэхемле мэкэлдэр. Э бындагы шрифты мин уземэ куя алмайым, уземдекелэр тотош символга эйлэнэ, хатта рус хэрефтэре лэ.

#145 Тискэре

 
Тискэре

  Башҡорт ханы

 • Форум ағзаһы
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1 839 сообщений
 

Отправлено 16 Январь 2010 - 12:54

Укенес! Бик фэхемле мэкэлдэр. Э бындагы шрифты мин уземэ куя алмайым, уземдекелэр тотош символга эйлэнэ, хатта рус хэрефтэре лэ.

Просмотреть сообщение


Компьютерығыҙҙа урын булһа, 2 операц.система ҡуйып алығыҙ, йә бер операцион.системала виртуальный машина ҡуйып алығыҙ. Мәғәнәһе - икеһе ике төрлө система буласаҡ, береһенә инеп интернетта башҡортса яҙаһығыҙ, икенсеһе шул көйөнә тороп ҡала. Виртуаль машина булһа перезагрузка яһамай ғына икенсе системаны эшләтеп ебәрәһегеҙ.

#146 miraj

 
miraj

  Аҡһаҡал

 • kыҙ
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 404 сообщений
 

Отправлено 16 Январь 2010 - 02:39

КомпьютерыћыЎЎа урын булўа, 2 операц.система ќуйып алыћыЎ, йљ бер операцион.системала виртуальный машина ќуйып алыћыЎ. Мљћљнљўе - икеўе ике тњрлњ система буласаќ, береўенљ инеп интернетта башќортса яЎаўыћыЎ, икенсеўе шул књйњнљ тороп ќала. Виртуаль машина булўа перезагрузка яўамай ћына икенсе системаны эшлљтеп ебљрљўегеЎ.

Просмотреть сообщение

Бына интернетка куйып карагайнык шул. Тотош символга эйлэнде. Э компьютерымдагы материалдарза проблем юк.

#147 ҠунаҡЛия_*

 
ҠунаҡЛия_*
 • kунаҡ
 

Отправлено 21 Январь 2010 - 12:30

Много букв - столько и оленей в тундре не бывает
(ненцы так отзываются про длинные тексты)

#148 miraj

 
miraj

  Аҡһаҡал

 • kыҙ
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 404 сообщений
 

Отправлено 21 Январь 2010 - 10:25

Много букв - столько и оленей в тундре не бывает
(ненцы так отзываются про длинные тексты)

Просмотреть сообщение


Оч. остроумно!

В полном варианте в книге статья занимает 130 стр. Однако ж, несмотря на отсутствие такого количества оленей не только в тундре, спрос к ней большой. Книга сразу была распродана.

#149 ҠунаҡЛия_*

 
ҠунаҡЛия_*
 • kунаҡ
 

Отправлено 21 Январь 2010 - 10:40

Оч. остроумно!

Просмотреть сообщение

Это было выражение, касаемое главной темы : "Халык эйтэ".

#150 miraj

 
miraj

  Аҡһаҡал

 • kыҙ
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 404 сообщений
 

Отправлено 22 Январь 2010 - 09:03

Это было выражение, касаемое  главной темы : "Халык эйтэ".

Просмотреть сообщение

Улайха, бигайбэ!Язганыгыззы торлосэ анларга була ине бит :P

ЗЫ. Тексым да хэзер анлашыла бугай

#151 ҠунаҡЛия_*

 
ҠунаҡЛия_*
 • kунаҡ
 

Отправлено 22 Январь 2010 - 10:42

Улайха, бигайбэ!

Просмотреть сообщение

Бигайбэ(не) - бик hэйбэт, тип анларга буламы? :) Окшаган. Гэрэп hузелер инде могайын.

#152 miraj

 
miraj

  Аҡһаҡал

 • kыҙ
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 4 404 сообщений
 

Отправлено 22 Январь 2010 - 11:44

Бигайбэ(не) - бик hэйбэт, тип анларга буламы?  :) Окшаган.  Гэрэп hузелер инде могайын.

Просмотреть сообщение

Бигэйбэ - гайеп хузенэн. Бигайбэ - гайеплэмэйем, гайеп юк тигэн мэгэнэ бирэ.

Окшаштары - битараф - тарафхыз, йэгни.
Бимаза - мазахызлау, мазаны ебэреу

#153 ҠунаҡЛиә_*

 
ҠунаҡЛиә_*
 • kунаҡ
 

Отправлено 23 Январь 2013 - 04:02

Сәсән барҙа - телең тый, оҫта барҙа - ҡулың тый.

#154 ҠунаҡЛиә_*

 
ҠунаҡЛиә_*
 • kунаҡ
 

Отправлено 23 Январь 2013 - 07:54

http://vk.com/02bash Ошо биттә яңы мәҡәлдәр осраны. Мәҫәлән:
Ямғыр менән ер йәшәр, фатиха менән ир йәшәр.

Ҡыҙ күңелендә — балалы бишек, ир күңелендә — эйәрле ат.
Һәр миҙгелдең үҙ йыры бар.
Яҡшы әкиәт ысынға яҡын була.
Артыш ағасы им булыр
Күк арҡаһы — Тимер ҡаҙыҡ.
Ағиҙелдең башы — Ирәмәл.
Башфорум на Башпортале
BaShFoRuM